Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δραμινών Μελετών

Πρόεδρος:               Γεώργιος Κ. Χατζόπουλος

Αντιπρόεδρος:         Κωνσταντίνος Μαδεμλής

Γενικός Γραμμ.:      Γεώργιος Ιντζές

Ταμίας:                    Παναγιώτης Σταθόπουλος

Μέλη:                      Κωνσταντίνος Μιχόπουλος

                                Αριστείδης Μάττας

                                Γεώργιος Καραμάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου