Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Στόχοι και σκοποί της Εταιρείας Δραμινών Μελετών


ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΜΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

ΣΚΟΠΟΣ

1.    Η συγκέντρωη, διαφύλαξη, έρευνα και μελέτη του ιστορικού, λαογραφικού και αρχαιολογικού υλικού του Νομού Δράμας και της ευρύτερης περιοχής μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Νέστου σαν αναπόσπαστα ιστορικά,  γεωγραφικά τμήματα της περιοχής Δράμας.
2.    Η καλλιέργεια ενδιαφέροντος για την ιστορία, λαογραφία και αρχαιολογία του Νομού Δράμας. Η συνεργασία με άλλα παρεμφερή σωματεία για την επιτυχία των σκοπών της  Εταιρείας.
3.    Η δημιουργία και λειτουργία
a.    Μουσείων :  ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού κ.λ.π.
b.    Ιστορικού αρχείου,
c.    Βιβλιοθήκης  και
d.    Πινακοθήκης
4.    Η επιστροφή στα μουσεία της Δράμας κάθε μουσειακού υλικού που της ανήκει και βρίσκεται  έξω από το Νομό Δράμας, είτε σε μουσεία είτε σε χέρια ιδιωτών. Η προσπάθεια για το σκοπό αυτό είναι συνεχής.
5.    Η συγκέντρωση έργων τέχνης και συγγραφικών εργασιών ιστορικής σημασίας και αξίας σε οποιανδήποτε χρόνο και αν ανήκουν
6.    Η  προσπάθεια διάσωσης και διατήρησης των αρχαίων και παραδοσιακών κτισμάτων της Δράμας.
7.     Η προστασία του περιβάλλοντος και η μελέτη της χλωρίδας και πανίδας του Ν,Δράμας.
8.    Η περιοδική έκδοση εντύπου στο οποίο θα δημοσιεύονται κείμενα σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας Δραμινών Μελετών και θα παρουσιάζεται επίσης γενικότερα η πνευματική δημιουργία της Δράμας.
Η έκδοση ιστορικών, αρχαιολογικών και λαογραφικών μελετών. Η οργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης και βιβλίων ιστορικής αξίας και σημασίας, συμποσίων, ομιλιών και εκδρομών.
9.    Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και λοιπές διοικητικές και εκπολιτιστικές αρχές ως και διάφορα πνευματικά ιδρύματα για την επιτυχία των σκοπών της  Εταιρείας Δραμινών Μελετών.
10.    Η προκήρυξη διαγωνισμών για την συγγραφή άρθρων, μελετών, μονογραφιών κ.α. που θα αναφέρονται στους σκοπούς της Εταιρείας Δραμινών Μελετών καθώς και η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε ανθρώπους που διακρίνονται στον πνευματικό και πολιτιστικό χώρο της Δράμας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου